REGISTRAČNÉ POKLADNICE
DATACOM Poprad- registračné pokladnice

Pokladnice

Predávame a zabezpečujeme záručný a pozáručný   servis na registračné pokladnice EURO od firmy ELCOM Prešov. Podrobný popis pozrite v e-shope.

Upozornenie !

Do 28. 2. 2009 je v platnosti vyhláška č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou. Od 1. 3. 2009 ju nahrádza zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

V období od 1. 3. 2009 do 31. 12. 2010 sa podnikateľ môže rozhodnúť, podľa ktorej právnej úpravy bude evidovať tržby. Po 1. 1. 2011 však budú musieť podnikatelia používať už len registračné pokladnice, ktoré spĺňajú technické požiadavky a parametre podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Všetky pokladnice, ktoré servisuje naša firma, vám budú na požiadanie upravené podla zákona č. 289/2008.

Legislatívna úprava

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov stanovuje nové podmienky používania registračných pokladníc pri evidencii tržieb, ako aj postavenie a činnosť servisných organizácií.

Výhody, ktoré vám zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice prinesie:

  • jednoduchšia a pohodlnejšia archivácia údajov o predaji vďaka elektronickému žurnálu,
  • nižšia spotreba pokladničných pások, čím môžete ušetriť až 50 % nákladov,
  • zodpovedná servisná organizácia, ktorá vám poskytuje profesionálne služby podľa vašej potreby a požiadaviek,
  • rýchlejší servisný zásah vám znižuje prestoje a zvyšuje efektívnosť prevádzky,
  • pravidelná servisná údržba vám umožní predchádzať závažným poruchám a následným nákladom na ich odstránenie,
  • dlhšia životnosť predajných dát uložených v elektronickej podobe,
  • lepšia kontrola vašej prevádzky prostredníctvom prehľadných štatistických výstupov údajov o predaji.
NjVhOGE